Studia podyplomowe we współpracy z ZST

 

Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie inżynierów. Studia podyplomowe przeznaczona dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi zajmując
się aspektami organizacyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi czy marketingowymi w sektorze telekomunikacji i teleinformatyki, i które nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.
[Więcej…]
Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie. To oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które mają potrzebę uaktualnienia, uzupełnienia, usystematyzowania lub poszerzenia swojej wiedzy w szeroko rozumianych dziedzinach informatyki, telekomunikacji i teleinformatyki. Oferta jest skierowana zarówno do projektantów i inżynierów jak i do osób na stanowiskach kierowniczych podejmujących decyzje, a także do profesjonalistów z innych branż posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe.
[Więcej…]
Instalacje Telekomunikacyjne i Teletechniczne w Budownictwie. Studia przeznaczone są dla projektantów instalacji, inżynierów budownictwa, elektryków, elektroników i architektów. To prosta droga do zdobycia odpowiednich kwalifikacji, niezbędnych do projektowania instalacji telekomunikacyjnych, teletechnicznych i radiowych w budynkach.
[Więcej…]