• PRACOWNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY;
 • Adiunkt, dr inż.;
 • Nowowiejska 15/19 pok. 586;
 • Konsultacje: piątek 17-19.

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 • Zagadnienia Inteligentnego Budynku/Biurowca:
  • Infrastruktura telekomunikacyjna i teleinformatyczna,
  • Bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN),
  • Systemy Telewizji Dozorowej (CCTV),
  • Systemy Telewizji Kablowej (CATV),
  • Systemy Kontroli Dostępu (SKD),
  • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSiWN),
  • Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP).
 • Sieci teleiformatyczne i optotelekomunikacyjne:
  • Problematyka planowania,
  • Projektowania i zarządzania,
  • Okablowanie strukturalne (pionowe, poziome, miedzybudynkowe, punkty rozdzielcze, gniazda abonenckie).
 • Przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie obrazu i dźwięku:
  • Kompresja obrazu,
  • kompresja dźwięku,
  • Analiza obrazu – wykrywanie obiektów, osób,
  • Detekcja ruchu, automatyczny odczyt numerów rejestracyjnych (ANPR) itp.
 • Systemy multimedialne
 • Systemy pomiarowe dla optoelektroniki, optotelekomunikacji, radiokomunikacji
 • Kierowanie ruchem w sieciach nowej generacji, przenoszenie numerów (ang. Number Portability) [ INFO ]
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH:

 1. Systemy multimedialne – kodowanie obrazu i dźwięku, DSP, procesy sygnałowe;
 2. Platformy Android/Windows Mobile/iPhone w zastosowaniach Tele-Informatycznych;
 3. Usługi oparte na wykorzystaniu zasobów sieci GSM/UMTS/LTE, API sieciowe;
 4. Rzeczywistość Wirtualna (Virtual Reality-VR), Rzeczywistość Rozszerzona, (Enhancement Realisty- ER/AR);
 5. Inteligentny Budynek – bezpieczeństwo, multimedia, infrastruktura, zarządzanie, sterowanie;
 6. Przetwarzanie optycznych i radarowych obrazów w zastosowaniach meteorologicznych.