Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

Zakład Systemów Telekomunikacyjnych powstał w roku 2015 w wyniku połączenia Zakładu Systemów Teleinformatycznych i Zakładu Telekomunikacyjnych Systemów Optoelektronicznych. W Zakładzie zatrudnionych jest 17 pracowników, w tym 7 samodzielnych. Zakład jest kontynuatorem tradycji naukowych Katedry Radiolokacji powołanej do życia w Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem profesora Pawła Szulkina w roku 1949. Z upływem czasu Katedra została kolejno przemianowana na Katedrę Techniki Fal Ultrakrótkich, Zakład Systemów Mikrofalowych i Optoelektronicznych i Zakład Telekomunikacyjnych Systemów Optoelektronicznych. Obecnie Zakład jest ważnym ośrodkiem kształcenia i badań naukowych w dziedzinie technik telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów teleinformatycznych dużych przepływności. Zakład Systemów Telekomunikacyjnych od wielu lat uczestniczy w rozmaitych projektach krajowych i europejskich. Jego pracownicy są konsultantami i ekspertami operatorów telekomunikacyjnych, producentów sprzętu teleinformatycznego oraz organów i instytucji państwowych. Z Zakładem stale współpracuje ok. 10 doktorantów. Nasi studenci rozwijają swoje zainteresowania w działających w naszym Zakładzie kołach naukowych. Pracownicy Zakładu działają aktywnie w wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach branżowych.