Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów B

Podstawy teoretyczne transmisji z widmem rozproszonym

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej

Systemy WDM - architektura, projektowanie i utrzymanie

Telekomunikacja optyczna

Wprowadzenie do baz danych