W Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych prowadzone są prace badawczo-rozwojowe i wykonywane są ekspertyzy w następujących zakresach tematycznych:

 

 • Przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie obrazu i dźwięku
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne i optotelekomunikacyjne (DWDM, MPlS)
 • Systemy i sieci dostępowe (xDSL, CATV, PLC i PON)
 • Systemy transmisji bezprzewodowej (satelitarne, dostępowe, Cognitive Radio)
 • Domowe systemy multimedialne
 • Teleinformatyczne systemy typu ad-hoc
 • Sieci czujnikowe
 • Teleinformatyka w inteligentnym budynku
 • Teleinformatyka w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych (Smart Grid, Smart Metering)
 • Teleinformatyczne chmury obliczeniowe (Cloud Computing, Cloud Networking, Fog Computing), Big Data i Internet Rzeczy
 • Badanie jakości usług telekomunikacyjnych

 

W przeciągu ostatnich 5 lat nasi pracownicy uczestniczyli miedzy innymi w następujących pracach badawczo-rozwojowych:

 

 • ADDAPT – Adaptacyjne transceivery dla komunikacji optycznej
 • RID – Rozwój Innowacji Drogowych pt.” Miejsca parkingowe na MOP”
 • Zastosowanie zaawansowanych metod modulacji w szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych wykorzystujących światło widzialne
 • Transmisja RoF standardu IEEE 802.11 z użyciem optycznych sieci pasywnych wykorzystujących światłowody wielomodowe
 • Analiza możliwości wykorzystywania okna transmisyjnego 1310 nm do realizacji systemów transmisyjnych o niskim stopniu złożoności i wysokiej pojemności
 • Wydanie opinii o wdrożeniu wyników prac B+R dot. zdefiniowania sposobu adresowania abonentów sieci ruchomych i stacjonarnych w sieciach telefonicznych nowej generacji
 • Opracowanie koncepcji systemu monitorowania zmian środowiskowych w rozległych obiektach budowlanych
 • Przygotowanie PoC – Proof of Concept i demonstracji dla czterech usług telekomunikacyjnych przedstawionych PW w celu wykazania potencjału sieci LTE jako nośnika zaawansowanych usług multimedialnych i w „chmurze” z uwzględnieniem możliwości priorytetyzacji i parametryzacji ruchu w sieci radiowej
 • Zastosowanie wzmacniacza półprzewodnikowego do transmisji optycznej na długości fali 850 nm
 • Wpływ filtru niebieskiego na transmisję w wolnej przestrzeni diody oświetleniowej LED z warstwą fosforu
 • Zastosowanie metody minimax do optymalizacji wag korektora cyfrowego sygnałów modulacji wielowymiarowych i zaawansowanych formatów modulacji
 • Transmisja dolnopasmowa OFDM/OFDMA w pasywnej sieci optycznej o topologii drzewa opartej na światłowodzie wielomodowym
 • Autonomiczne drony i sieci DTN
 • Mobilne Autonomiczne Nośniki Wiadomości dla sieci DTN
 • Roje dronów a przenoszenie wiadomości
 • Wykorzystanie techniki MIMO w systemach transmisji OCC
 • Zastosowanie diod świecących LED w podwójnej roli, w optycznych systemach transmisji wielokanałowych MIMO-VLC
 • Wykorzystanie emisyjnych diod LED jako selektywnych widmowo detektorów światła
 • Gigabitowa transmisja MGDM po światłowodzie MM z wykorzystaniem tanich laserów VCSEL
 • Badanie możliwości realizacji cyfrowej transmisji poza pasmem podstawowym światłowodów wielomodowych, przy wykorzystaniu techniki zwielokrotnienia podnośnych SCM, dla formatów modulacji o dużej efektywności widmowej
 • Projekt Europejski FP7 Integrated Project ALPHA Architectures for fLexible Photonic Home and Access Networks
 • Opracowanie i analiza wybranych elementów sieci szerokopasmowej opartej na technice DWDM i IP/MPLS