• PRACOWNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY;
  • Profesor nadzwyczajny Politechnik Warszawskiej , dr hab. inż.;
  • Nowowiejska 15/19 pok. 505;
  • Konsultacje: czwartek 10-12.

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH:

  1. Szerokopasmowe sieci dostępowych i transportowych.
  2. Software Defined Optical Network.
  3. Systemy teleinformatyczne dla Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (Smart Grid).
  4. Zaufanie, bezpieczeństwo i kontrola w sieciach teleinformatycznych.
  5. Systemy i sieci czujnikowe – Internet rzeczy.